KEHOP-2.2.2-15-2019-00137

    "Békésszentandrási szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése"

A projekt tartalmának bemutatása:

A kedvezményezettek neve: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

Építési és Közlekedési Minisztérium

 

 A projekt címe: Békésszentandrási szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése 

A szerződött támogatás összege: 1.502.022.014 Ft

Összköltség: 1.668.968.980 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 89.997%

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.12.15.


A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Békésszentandrás közigazgatási területe. A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez.

Tervezett szennyvíztisztító telep adatai:

 • hidraulikai kapacitás: 660 m3/d
 • biológiai kapacitás: 5.977 LEÉ

Létesítendő főbb létesítmények:

 • új mechanikai előtisztítás,
 • új biológiai fokozat fázisszétválasztással,
 • új fertőtlenítő,
 • új tisztított szennyvíz átemelő,
 • iszapkezelés létesítményei: sűrítés, víztelenítés, tárolás,
 • meglévő szippantott szennyvíz fogadó felújítása, új csurgalékvíz átemelő,
 • technológiai gépházak: új gépház,
 • új kezelő épület.

Vezeték építése:

Projekt keretén belül új szennyvíznyomó vezeték épül, 1050 m (KPE DN200), mely közvetlenül a szennyvíztisztító telepre köt be.

Tervezett rekonstrukciók:

 • 475 fm gerincvezeték csere (KG-PVC DN200),
 • 2 db átemelő villamos szekrény csere,
 • 2 db átemelő esetén, összese 10 db fedlap csere,
 • Bekötővezeték pontszerű javítása: 37 db.

A projekt célja

A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep, valamint szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a települések lakossága részére. Az egészséges, tiszta település és lakókörnyezet kialakítása, az emberi egészség védelme, a lakosok életminőségének javítása és a környezetterhelés csökkentése szintén megvalósul a projekt által.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. 12. 15.

 Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2019-00137